เวปไซต์ http://yellow.bt อันเป็นหน่วยงานด้านวัฒนธรรมของประเทศภูฏาน ได้เผยแพร่ภาพปฏิทินประจำเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดทั้งในรูปแบบของวอลล์เปเปอร์จากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโทรศัพท์มือถือ

โดยปฏิทินเดือนมิถุนายน 2560 เป็นภาพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งภูฏาน คู่กับเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://yellow.bt/bhutan-calendar-june-2017/