เฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงปารีส โพสต์เเจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวฝรั่งเศสให้ระวังถูกล้วงกระเป๋า ถูกฉกชิงวิ่งราว แนะนำไม่ควรพกทรัพย์สินมีค่าหรือเงินสดจำนวนมากเวลาเดินทาง หากหนังสือเดินทางหายให้รีบแจ้งตำรวจและสถานทูตฯ ทันที

กรณีที่มีรายงานข่าวนักท่องเที่ยวต่างชาติถูกปล้นหน้าโรงแรมโนโวเทล ใกล้กับสนามบินปารีสชาร์ลส์ เดอ โกล อย่างอุกอาจ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่จะเดินทางมายังฝรั่งเศสใช้ความระมัดระวัง ขณะพำนักอยู่ในกรุงปารีสและประเทศฝรั่งเศส

แม้ว่าประเทศฝรั่งเศสได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและให้ความสำคัญต่อประเด็นด้านความมั่นคง แต่โดยที่ฝรั่งเศสมีพรมแดนติดกับหลายประเทศในยุโรปและมีการเดินทางข้ามพรมแดนได้โดยเสรี จึงเป็นจุดเสี่ยงและเอื้อต่อการแทรกซึมของกลุ่มอาชญากรรมและมิจฉาชีพได้

ดังนั้น จึงมีเหตุอาชญากรรมตามท้องถนนทั่วไปอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในกรุงปารีสและเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมในบ้าน โรงแรม ตามท้องถนนและสถานที่สาธารณะ ปล้น จี้ ฉกชิงวิ่งราวกระเป๋า

ที่ผ่านมา มีกรณีนักท่องเที่ยวไทยถูกล้วงกระเป๋า ถูกฉกชิงวิ่งราวสิ่งของมีค่าบ่อยครั้ง ดังนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทยควรเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุดังกล่าว โดยหมั่นสำรวจกระเป๋า สิ่งของมีค่าและทรัพย์สินต่างๆ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะหรือแหล่งชุมชน บนรถไฟใต้ดิน รถประจำทาง สถานีรถไฟและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงโรงแรมที่พัก เก็บสำเนาพาสปอร์ต สำเนาหน้าวีซ่า สำเนาตั๋วเครื่องบิน ไว้ในที่ที่สามารถเรียกดูได้ (เช่น ในอีเมล์ของท่าน) หากสูญหาย เก็บหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับยกเลิกบัตรเครดิต ฯลฯ เป็นต้น

กลุ่มคนร้ายในฝรั่งเศสมักลงมืออย่างเป็นทีมและเป็นมืออาชีพ โดยใช้หลากหลายวิธีและเป็นขบวนการ เช่น หลอกถามเส้นทาง ทำของหกใส่ ขอลายเซ็น เพื่อดึงความสนใจขณะที่สมาชิกในกลุ่มคนอื่นเข้ามาฉกกระเป๋าเงินและของมีค่าหรือหลอกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจบัตรและฉกกระเป๋าเงิน โทรศัพท์มือถือ หรือวิ่งราวกระเป๋ากระชากสร้อย นอกจากนี้ กลุ่มมิจฉาชีพตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ยังนิยมยัดเยียดของที่ระลึกและผูกด้ายข้อมือให้นักท่องเที่ยว เพื่อกรรโชกทรัพย์อีกด้วย

ดังนั้นสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแนะนำว่าไม่ควรพกพาทรัพย์สินมีค่าหรือเงินสดจำนวนมากเวลาเดินทาง ไม่ทิ้งสิ่งของใดๆ ไว้ในรถยนต์ขณะจอด ไม่วางกระเป๋าถือหรือสิ่งของมีค่าบนเก้าอี้รถยนต์ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ เพราะมีความเสี่ยงที่มิจฉาชีพจะทุบกระจกรถยนต์ เพื่อล้วงหยิบกระเป๋าถือหรือสิ่งของดังกล่าวและหากถูกกลุ่มมิจฉาชีพเข้าล้อมเพื่อยัดเยียดสิ่งของใส่มือ ให้รีบสะบัดออกและเดินออกจากบริเวณดังกล่าวโดยเร็ว

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวทำหนังสือเดินทางสูญหาย ขอให้แจ้งความที่สถานีตำรวจท้องถิ่นและติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสแรก ที่อยู่ 8 Rue Greuze, 75116 Paris โทรศัพท์ +33 (0)1 56 26 50 50 ในเวลาราชการ หรือหมายเลข Hotlines ของถานเอกอัครราชทูตฯ + 33 (0) 6 03 59 97 05 และ + 33 (0) 6 46 71 96 94