เวปไซต์ http://yellow.bt เผยแพร่ภาพปฏิทินประจำเดือนกันยายน 2560 เป็นพระฉายาลักษณ์ของพระราชโอรสน้อยแห่งภูฏาน “จิกมี นัมเกล วังชุก” ทรงแย้มพระสรวล

เดือนกันยายนของทุกปี ถือเป็นช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยว หลังจากผ่านพ้นช่วงฤดูร้อนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งที่ประเทศภูฏาน ถือเดือนกันยายนเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาว อุณหภูมิเริ่มลดต่ำลง ผลไม้หลายชนิดเริ่มออกสู่ท้องตลาดและยังเป็นช่วงที่ดอกไม้เบ่งบานไปทั่วทั้งเมือง ซึ่งถือเป็นสีสันแห่งการเฉลิมฉลองร่วมกันของคนในครอบครัว

สามารถดาวน์โหลดปฏิทินได้ที่ http://yellow.bt/bhutan-calendar-for-september-2017/